Tilbake til forsiden
 

Resultatforbedringer

- Fastsette ønskede mål og strategier
- Gjennomføring av rutine- og prosessmessige tilpasninger
- Identifisere nødvendige tiltak
- Organisasjonsmessige tilpasninger
 

Eierskifte
Fusjoner/fisjoner
Oppsplitting/salg - overtakelse


QA Resources AS
 
Folkvordveien 11
 
4318 Sandnes
 
+ 47 922 44 763
 
overland@resources.asNO 960 624 610 MVA