Tilbake til forsiden
 
Hjem

Når man står midt oppi hverdagen, er det en utfordring å løfte blikket

Se hele bildet.
Vurdere alle alternativene.


Hvis noen stiller deg de rette spørsmålene og gir deg en trygg arena hvor du fritt kan tenke høyt og prøve ut teorier og muligheter, er det fantastisk kjekt å se hvordan selv svært utfordrende forandringsprosesser glir med et minimum av friksjon.

QA Resources AS
 
Folkvordveien 11
 
4318 Sandnes
 
+ 47 922 44 763
 
q@resources.as