Tilbake til forsiden
 

Personlig veiledning - coaching
Utviklingssamtaler - bevisstgjøring
Konflikthåndtering - gjennomføring
Medarbeidersamtaler - kartlegging

Målsetting: Øke bedriftens effektivitet og måloppnåelse gjennom bevisshet rundt ledergruppens og den enkelte leders påvirkningskraft og beslutningsevne.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Takk for fantastisk matnyttig, humørfylt og suksessrikt samarbeid i 2009. Både selskapet og jeg personlig er løftet flere hakk som følge av din inntreden. Uten tvil min viktigste sparringspartner i 2009 - og 2010. Å skulle være Gjedrem, Gestapo og Ghandi i én og samme stilling er ikke lett, men de beste takler alt. Vårt samarbeid kommer til å medføre glis hele veien til banken og avsluttes ikke før vi ler oss i hjel."
 
Olaf Larssæther
Administrerende direktør/CEO
Synergi Solutions AS
QA Resources AS
 
Folkvordveien 11
 
4318 Sandnes
 
+ 47 922 44 763
 
overland@resources.asNO 960 624 610 MVA