Tilbake til forsiden
 

Profesjonell veiledning - coaching
Utviklingssamtaler - bevisstgjøring

 
Jeg vil beskrive Edv. Lone Øverland med følgende stikkord:
  • Analytisk
  • Strukturert
  • Faglig sterk
  • En utadvendt relasjonsbygger
  • Målrettet
  • Grundig
  • Rasjonell
Dag Vevatne

Partner, Visindi

QA Resources AS
 
Folkvordveien 11
 
4318 Sandnes
 
+ 47 922 44 763
 
overland@resources.asNO 960 624 610 MVA