Tilbake til forsiden
 
Suksesskriterier

QA Resources er konsulenten du faktisk blir kvitt når oppdraget er utført.

Våre forbedringsprosesser har en begynnelse og en slutt. Våre suksesskriterier er trygt forankret i tydelige oppdragsbeskrivelser og definerte løsninger.

Det legges mest vekt på oppdragsgivers behov ved valg av samarbeidsform og løsningsmetodikk.

Oppdragene løses med stor grad av fleksibilitet fra QA Resources' side hva angår oppdragets varighet, arbeidstider og arbeidsdager. Det leveres gjerne omfattende analyser eller studier, men normalt prioriteres praktiske målrettede løsninger med tilhørende implementering / gjennomføring og rapportering av oppgaver.

Virksomheten utføres like gjerne hos dere som på våre kontorer i Sandnes.

QA Resources AS
 
Folkvordveien 11
 
4318 Sandnes
 
+ 47 922 44 763
 
q@resources.as